Teckenspråks-kurser

Simskola

Teckenspråk

Babysim/Minisim på teckenspråk

9 tillfällen inklusive bok och babysimbyxor 


Örebro

3 månader-2,5 år

Se info via Fisken och Guldfisken på Hagabadet, hörande grupp, men instruktör med TSP-kunskap 


Information om kursen


Första lektionen är en digital teorilektion där ni får information om hur vi lär små barn att simma, diskuterar era förväntningar och hur kursens upplägg ser ut.


Under första tillfället i vattnet får ni som simmare hos oss på Delfinens Simskola kostnadsfritt en handbok där ni kan hitta information om bland annat grepp, övningar och simredskap. Boken heter Babysimboken som är skriven av Ludmilla Rosengren (värde 220 kr) denna kan ni ha som stöd under hela kursen och är även ett bra stöd i framtiden när ni ska simma med ert barn på egen hand. Ni kommer även få ett mejl där ni får förbeställa ett bar babysimbyxor som ingår i kursen, dessa får ni innan vi går ner i vattnet vid första tillfället.

 

* Mål: Skapa en trygghet i vattnet, få redskap om vattensäkerhet samt att barnet ska koppla sina egna rörelser med att de tar sig fram i vattnet. Målet är också att lära barnet att hålla andan med hjälp av vattenmetoden eller fria sim beroende på barnets erfarenhet och ålder.


* Syfte: Skapa ett naturligt förhållningssätt till vatten samt att barnet ska bygga upp en respekt för vatten utifrån ett vattensäkerhets perspektiv. Barnet ska tillsammans med sina föräldrar ha en mysig och lärorik stund, där ni som föräldrar också får lära er grepp och övningar som ni kan arbeta med även på egenhand.

 

2 föräldrar får vara med i vattnet.
Simskola för barn på teckenspråk

8 lektioner 


Örebro

Kontakta oss för förslag på grupper där instruktören kan teckenspråk.


Information om kursen Sköldpaddan


* Förkunskaper: För att gå Sköldpaddan ska man ha klarat av målen för Pingvinen eller Sjölejonet.


* Mål: De barn som börjar Sköldpaddan har redan simmat några kurser och byggt upp en vattenvana och respekt för vattnet och i denna kurs gäller det att bibehålla dessa kunskaper genom tydlighet och träning.


Fokus i kursen är ben och armtag (crawl) och att nu även börja flyta själv kortare stunder.


I Sköldpaddan är målet att lära sig simma minst 5 meter självständigt och 15-20 m med ett simhjälpmede. Målet är också att kunna flyta en kortare stund självständigt i vattnet utan hjälp. 

 

* Syfte: Att utveckla självständigheten i vattnet genom fina arm och bentag och att kunna vila i vattnet genom att flyta. 

 

Nästa nivå är Valen.

 

1 förälder ska vara med i vattnet.

 


Flodhästen, Krokodilen och Delfinen


Information om kursen Flodhästen 


*Förkunskaper: För att börja flodhästen ska du vara minst 6 år och ha byggt upp en grundtrygghet i vattnet samt vara vattenvan och inte vara rädd att doppa huvudet eller hoppa under vatten antingen genom att ha gått kursen Sjölejonet eller Sjöstjärnan eller ha byggt upp detta på annat sätt. 


*Mål: Kursen riktar sig till barn från 6 år och uppåt och i Flodhästen fokuserar vi att lära oss ett korrekt bröstsim med pop-up andning samt att flyta i vattnet och vända. Vi jobbar med sittande dyk och vattensäkerhet.


Målet i Flodhästen är att lära sig simma 12 meter utan simhjälpmedel med pop-up andning samt att flyta kortare stunder självständigt och att vända från rygg till mage. 

 

* Syfte: Lära sig simma, flyta självständigt i vattnet samt dyka sittandes. Simundervisningen sker utifrån barnets villkor och på ett lekfullt och roligt sätt.


1 förälder ska vara med i vattnet.

 

Nästa nivå är Krokodilen

(I Krokodilen slussas föräldrarna ut från bassängen i samråd med instruktören).Information om kursen Krokodilen


* Förkunskaper: För att gå Krokodilen ska man ha klarat av målen Flodhästen.


* Mål: I Krokodilen fokuserar vi på att kunna simma ett korrekt bröstsim med fin andningsteknik som gör att vi orkar simma längre sträckor. Vi övar på stående dyk, vändning och ryggsim.


I Krokodilen introducerar vi även grunderna i crawl och lär oss voltvändningar.


Målet är att kunna simma minst 25 meter bröstsim och 25 meter ryggsim. Vi övar även på att kunna rädda oss själva och andra i vattnet samt ta oss fram kortare sträckor i crawl.

 

* Syfte: Simma ett korrekt bröstsim med pop-up andning, flyta längre stunder själv samt simma längre sträckor på rygg. Förstå hur man räddar sig själv och andra i vattnet och ha en djupare förståelse för vattensäkerhet. I denna kurs får man även prova flera simsätt.

 

Nästa nivå är Teknikhajen.


1 förälder ska vara med i vattnet första gången.

(Föräldrarna slussas ut i samråd med instruktören. Målet är att barnet ska klara av att simma utan förälder i vattnet).


Information om kursen Delfinen


* Förkunskaper: För att gå Delfinen ska man ha klarat av målen Valen eller Krokodilen.


* Mål: I Delfinen så fortsätter vi att utveckla simtekniken i crawl och ryggsim och börjar även att hämta luft via sidoandning och vända via voltvändningar.


Vi lär oss flyta längre stunder och ta oss fram på både rygg och mage utan simhjälpmedel minst 5-30 m (bröstsim, crawl och ryggsim).


Vi använder inte längre simhjälpmedel lika mycket utan fokuserar på att utveckla barnets egen förmåga att simma, vila och rädda sig själv i vattnet, men kan använda simhjälpmedel kortare stunder för att utveckla vissa av dessa kunskaper.


I Delfinen börjar vi även introducera ytterligare ett simsätt, bröstsim. 

 

* Syfte: Simma självständigt längre sträckor i vattnet och hämta luft via sidoandning samt vända via voltvändning.


I delfinen ska man kunna flyta självständigt och få en djupare förståelse för vattensäkerhet. Barnet ska kunna rädda sig själv och andra i vattnet samt kunna simma kortare sträckor bröstsim med pop-up andning. 


Nästa nivå Teknikhajen. 

 

1 förälder ska vara med i vattnet.

(Föräldrarna slussas ut när barnet börjar bli redo för nästa nivå).