Delfinens Simsällskap Örebro

Delfinens Simsällskap Örebro


Vilka är vi?


Delfinens Simsällskap Örebro är en ideell förening som är till

för barn och unga inom simidrott.


Vart finns vi?


Delfinens Simsällskap finns i Örebro.


På vilka bassänger har vi verksamhet?


Örebro:

      1. Brickebacken måndagar

2. Eyrabadet tisdagar

3. Hagabadet torsdagar

4. USÖ söndagar


Vilka sitter i styrelsen i Delfinens Simsällskap?


I styrelsen sitter:

Emma Öhman - Ordförande

Elvira Jahnstedt - Kassör

William Granqvist - Sekreterare


Vad är syftet med föreningen?

 

Föreningens syfte är att finnas som en viktig stöttepelare för barn och unga inom simidrott. Delfinens Simsällskap arbetar för att fler barn ska våga satsa på simning från tidig ålder, detta ska bygga på lust. Det är simmarna själva som ska brinna för idrotten, detta tror vi är den viktigaste pusselbiten för framgångsrika simmare. Det är upp till varje simmare att välja om hen vill delta i tävlingar eller bara delta på träningar, inget barn ska bli pressad att göra något det inte vill. Simträningarna bygger på att alla barn är delaktiga och trivs, simningen ska vara den roligaste aktiviteten på veckan.


Vad finns det för aktiviteter?


Föreningens största uppgift är att bedriva simträningar för de medlemmar som är aktva i föreningen. Förutom sinmträningar så planerar föreningen att när möjlighet finns delta i tävlingar i regionen och i närliggande områden. Föreningen planerar även att annordna aktiviteter för medlemmarna så som Swim run, gemensamma aktivitetsdagar och tävlingar.


Medlemskap och kostnader?


Att vara medlem i föreningen kostar 150 kr/medlem eller 250 kr/familj, denna avgift betalas per kalenderår. I detta ingår en extra simträning i veckan när man går en kurs hos Delfinens Simskola samt övriga medlems-aktiviteter som föreningen annordnar. Extra kostnader för enskilda aktiviteter kan förekomma. 


Kontakta oss?


Mejl: 

info@delfinenssimsallskap.se


Besök vår hemsida:

www.delfinenssimsallskap.se